Adatvédelem

Adatvédelem

A Hanuszné Karácsony Ingrid egyéni vállalkozó. (1138 Budapest, Újpalotai út 4/a 1. em. 2., cégjegyzékszám) a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli az Ön által ezen a webhelyen megadott adatokat. Csak önként, például termékek vásárlásakor, a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételekor vagy garanciális termékek javításakor megadott személyes adatokat gyűjti.  
Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés megkönnyítése, a megrendelések teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése. A kapott adatokat a kívánt szolgáltatások nyújtása érdekében használja föl, aminek során e-mailben, telefonon, SMS-üzenetben vagy postai levélben megkeresheti önt.

 

Hanuszné Karácsony Ingrid egyéni vállalkozó adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Sütik 
 

A vállakozás ( Ingadecor néven megtalálható webhely, facebook és instagram profilon  keresztül ) adatokat gyűjthet az Ön webhelyhasználati szokásairól. Ehhez úgynevezett sütiket (cookie-kat) használhat. A sütik olyan információk, amiket az Ön által használt böngésző a számítógépének merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér a webhelyünkre, a kiszolgálónk automatikusan felismeri a sütit, ami információval szolgál az Ön legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütik használatát. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. 

A webhelyünk legtöbb funkcióját a sütik elfogadása nélkül is használhatja. A vállalkozás monitoring tevékenységet is folytathat abból a célból, hogy felmérje a webhely egyes részeinek népszerűségét és javítsa a webhelyen való navigációt; az ebből a célból gyűjtött adatokat viszont sohasem egyesítjük a személyes adatokkal. 
 

Adatok biztonsága
 

A vállakozás megteszi a szükséges biztonsági lépéseket az Ön személyes adatai védelmében. Ahol lehet, titkosítási eljárásokat alkalmazunk, vagy tűzfallal akadályozzuk meg, hogy harmadik felek hozzáférhessenek az általunk tárolt személyes adatokhoz.

A vonatkozó törvények értelmében, illetve a kormányzat jogszerű kérései esetén a vállalkozás fenntartja a jogot, hogy rendszerei működésének, illetve ügyfelei és saját védelmének érdekében egyedi beazonosításra alkalmas adatokhoz hozzáférjen és azokat nyilvánosságra hozza. Továbbá fenntartja azon jogát is, hogy egyedi beazonosításra alkalmas adatokat harmadik felek részére kiadjon, amennyiben webhelyünk és szolgáltatásaink Ön általi használatából következő panasz merül fel.

Önnek joga van a saját adataihoz hozzáférni, azokat javítani, frissíteni, illetve törölni. Ehhez nyissa meg a regisztrációs, üzenő felületet.

Sérelemdíj
 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért es az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés eseten járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és а sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy а kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmet az adatkezelés körén kívül eső köteles bizonyítani, hogy a sérelmet okozó magatartás valóban megvalósítja a személyiségi jogsértést, és elháríthatatlan ok idézte elő.

Sérelemdíj igénylése eseten a keresetben a felperes azt az alperesként megjelölt személy követte el. 
 

Adatok megőrzésének időtartama
 

Amennyiben jogszabály hosszabb megőrzési időt nem ír elő, személyes adatait a Hanuszné karácsony Ingrid csak az Ön által igényelt szolgáltatások vagy termékek biztosításához szükséges ideig őrzi meg.
 

Módosítás
 

Hanuszné Karácsony Ingrid egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsa; bármely, az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását érintő módosításról Ön tájékoztatást kap.
 

Az adatkezelő, adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
 

Név: Hanuszné Karácsony Ingrid egyéni vállalkozó

Székhely: 1138 Budapest, Újpalotai út 4/a 1. em. 2.